விஷேட பொருட்கள் வரி விதிப்பது மற்றும் முந்தைய வர்த்தமானி அறிவிப்புகளை இரத்து செய்வதற்கான அதி விஷேட வர்த்தமானி அறிவிப்பு ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

நிதி அமைச்சரினால் குறித்த வர்த்தமானி அறிவிப்பு வௌியிடப்பட்டுள்ளது.

  • நெத்தலி மற்றும் கருவாடு கிலோவொன்றுக்காக 100 ரூபாவும், 
  • வெந்தயம் கிலோவொன்றுக்கு 50 ரூபாவும், 
  • குரக்கன் மா கிலோவொன்றுக்காக 150 ரூபாவும், 
  • கடுகு கிலோவொன்றுக்கு 62 ரூபாவும் 

விசேட வரியாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆகஸ்ட் மாதம் 12 ஆம் திகதி முதல் ஒரு வருட காலத்திற்கு இந்த வரி விதிப்பு நடைமுறையில் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது