முன்னால் புலிகள் அமைபில் தளபதியாக இருந்த கருணா அம்மான் அன்மையில் இராணுவத்தினர் கொல்லப்பட்டதாக கூறியதுபற்றி கருத்து தெரிவித்தள்ளார் : நேர்காணலில் விரிவான விளக்கம் அத தெரண MEDIA