2021ஆம் ஆண்டுக்கான அரச மற்றும் வங்கி விடுமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. பொது நிர்வாகம், உள்துறை மற்றும் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சால் வெளியிடப்பட்ட அதி விசேட வர்த்தமானி அறிக்கையில் இந்த விடயம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.


அதற்கமைய 


 • ஜனவரி மாதம் 14ஆம் மற்றும் 28ஆம் திகதிகளில் தைப் பொங்கல் மற்றும் போயா விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 • பெப்ரவரி மாதம் 4ஆம் திகதி சுதந்திர தின விடுமுறையும், 26ஆம் திகதி போயா தின விடுமுறையும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 • மார்ச் மாதம் 11ஆம் திகதி சிவராத்திரி விடுமுறையும், 28ஆம் திகதி போயா தின விடுமுறையும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 • ஏப்ரல் மாதம் 2ஆம் திகதி பெரிய வெள்ளி விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது. அம்மாதம் 13 மற்றும் 14ஆம் திகதிகளில் தமிழ், சிங்களப் புத்தாண்டு விடுமுறைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதேவேளை, ஏப்ரல் மாதம் 26ஆம் திகதி போயா தின விடுமுறையும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 • மே மாதம் முதலாம் திகதி உலக தொழிலாளர் தின விடுமுறையும், 14ஆம் திகதி ரமழான் விடுமுறையும், 26 மற்றும் 27ஆம் திகதி வெசாக் விடுமுறையும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
 • ஜுன் மாதம் 24ஆம் திகதி பொசன் போயா தின விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 • ஜுலை மாதம் 02ஆம் திகதி போயா தின விடுமுறையும், 21ஆம் திகதி ஹஜ் பெருநாள் விடுமுறையும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 • ஆகஸ்ட் மாதம் 22ஆம் திகதியும், செப்டெம்பர் மாதம் 20ஆம் திகதியும் போயா தின விடுமுறைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
 • ஒக்டோபர் மாதம் 19ஆம் திகதி நபிகள் பிறந்த நாள் விடுறையும், 20ஆம் திகதி போயா தின விடுமுறையும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 • நவம்பர் மாதம் 4ஆம் திகதி தீபாவளி விடுமுறையும், 18ஆம் திகதி போயா தின விடுமுறையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 • டிசம்பர் மாதம் 18ஆம் திகதி போயா தின விடுமுறையும், 25ஆம் திகதி நத்தார் பண்டிகை விடுமுறையும் இந்த வர்த்தமானியில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.