பொருட்களை பதுக்கி அதிகூடிய விலைக்கு விற்பனை செய்யும் வியாபாரிகளுக்கு ஆப்பு வைக்க நீங்க ரெடியா...?

அரசாங்க விலைக்கு மேலான விலையில் விற்பனை செய்யும் வியாபாரிகளை முறையிட நுகர்வோர் அதிகார சபையின் மாவட்ட தொடர்பு இலக்கங்கள் கீழே:- 

கம்பஹா பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு 

மாவட்ட செயலகம்

கம்பஹா +94 33 7755455

களுத்துறை பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு 

மாவட்ட செயலகம்

களுத்துறை +94 34 7755455

கண்டி பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு 

மாவட்ட செயலகம்

கண்டி +94 81 7755455

மாத்தளை பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு 

மாவட்ட செயலகம்

மாத்தளை +94 66 7755455

நுவரெலியா பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு 

மாவட்ட செயலகம்

நுவரெலியா +94 52 7755455

அனுராதபுரம் பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு 

மாவட்ட செயலகம்

அனுராதபுரம் +94 25 7755455

பொலன்னறுவை பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு 

மாவட்ட செயலகம்

போலோமருவா +94 27 7755455

இரத்தினபுரி பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு 

மாவட்ட செயலகம்

இரத்தினபுரி +94 45 7755455

கேகாலை பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு 

மாவட்ட செயலகம்

கேகாலை +94 35 7755455

குருநாகல் பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு 

மாவட்ட செயலகம்

குருநாகல் +94 37 7755455

புத்தளம் பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு 

மாவட்ட செயலகம்

புத்தளம் +94 32 7755455

காலி பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு 

மாவட்ட செயலகம்

காலி +94 91 7755455

மாத்தறை பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு 

மாவட்ட செயலகம்

மாத்தறை +94 41 7755455

ஹம்பாந்தோட்டை பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு 

மாவட்ட செயலகம்

ஹம்பாந்தோட்டை +94 47 7755455

மொனராகலை பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு 

மாவட்ட செயலகம்

மொனராகலை +94 55 7755460

பதுளை பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு 

மாவட்ட செயலகம்

பதுளை +94 55 7755455

திருகோணமலை பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு 

மாவட்ட செயலகம்

திருகோணமலை +94 26 7755455

மட்டக்களப்பு பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு 

மாவட்ட செயலகம்

மட்டக்களப்பு +94 65 7755455

அம்பாறை பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு 

மாவட்ட செயலகம்

அம்பாறை +94 63 7755455

யாழ் பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு 

மாவட்ட செயலகம்

யாழ் +94 21 7755455

வவுனியா பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு 

மாவட்ட செயலகம்

வவுனியா +94 24 7755455