செவ்வாய்க்கிழமை (17) நள்ளிரவு முதல் திருமண நிகழ்வுகளுக்கு தடை இன்றிரவு (15) முதல் பொது ஒன்று கூடல்கள் மற்றும் சமூக ஒன்று கூடல்கள் தடை அதிகபட்சம் 50% நுகர்வோர்கள் உடன் உணவகங்களை நடத்த அனுமதி இராணுவத் தளபதி