17 வயதிற்கு உட்பட்ட சிறுவர்களுக்கு, இனிமேல் சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் இல்லை...

சாரதி அனுமதிப்பத்திரத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கான

வயதெல்லையை 17 முதல் 18 ஆக அதிகரிப்பதற்கு தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

அந்த அதிகார சபையின் தலைவர் முதித்த விதானபத்திரன கொழும்பில் நேற்று இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் கலந்துக்கொண்டு இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து கருத்து வெளியிட்ட அவர், 17 வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள் சிறுவர்களாகவே கருதப்படுகின்றனர். அவர்களுக்கு சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் வழங்குவதில் சிக்கல் நிலை உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார்