பலாலி விமான நிலையத்திற்காக 381 பேரின் காணி சுவீகரிப்பு! (உரிமையாளர்களின் முழு விபரம்)பலாலி விமான நிலைய காணி சுவீகரிப்பிற்கு உள்ளான காணி உரிமையாளர்களுக்கு அறிவித்தல்

இது தொடர்பில் தங்களுக்கு பின்வரும் விடயங்கள் தங்களுக்கு இணைத்து அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றது .

1. இவ்விடயம் தொடர்பில் அரசாங்க அதிபரின் அறிவுறுத்தல் கடிதம்

2.பலாலி விமான நிலைய காணி சுவீகரிப்பிற்கு உள்ளான காணி உரிமையாளர்களின் தகவல் திரட்டும் படிவம்

3 .பலாலி விமான நிலைய காணி சுவீகரிப்பிற்கு உள்ளான காணி உரிமையாளர்களின் பெயர் பட்டியல்

மேலதிக தகவல்களுக்காக மாவட்ட செயலக www.jaffna.dist.gov.lk எனும் இணையத்தளத்தையும் பார்வையிட முடியும்.