பொலன்நறுவை மாவட்டத்தின் மெதிரிகிரிய மற்றும் லங்காபுர ஆகிய பிரதேசங்களில் உள்ள சில கிராமங்களில் கடந்த சில தினங்களாக மின் கம்பங்கள் மற்றும் தென்னை மரங்களில் ஒரு வகை கறுப்பு நிற வண்ணத்துப்பூச்சிகளை அதிகளவில் காணமுடிவதாக பிரதேசவாசிகள் தெரிவித்துள்ளனர்மெதிரிகிரிய பிசோபங்கடா, அமுனுகம மற்றும் லங்காபுர பிரதேசத்தின் வீரபுர, வீர உதார கம ஆகிய பகுதிகளில் இந்த வண்ணத்துப்பூசிகளை காணக்கூடியதாக உள்ளது.
மின் கம்பங்கள் மற்றும் தென்னை மரங்களில் தங்கியிருக்கும் இந்த பூச்சிகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதாக பிரதேசவாசிகள் கூறுகின்றனர்.
பிரதேசத்தில் பயிரிடப்பட்டுள்ள பயிர்களுக்கு இந்த பூச்சிகளால் பாதிப்பு ஏற்படுமா என்பதை ஆராய்ந்து பார்க்குமாறு பிரதேசவாசிகள் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.