இந்த பதிவினை பார்க்கும் நண்பர்கள் முடிந்தால் 2019 இல் A/L படித்த மாணவ மாணவிகளுக்கு பகிருங்கள்


*இலங்கையில் கடல் மற்றும் கப்பல் கட்டுமானம் தொடர்பான தனித்துவமான கற்கைகளை வழங்கும் ஒரே பல்கலைக்கழகம் Ocen University of Sri Lanka. ஆகும் 

* Ocean University of Sri Lanka ஊடாக 2020/2021 கல்வியாண்டிற்கான  பின்வரும் 4 வருட Degree  கற்கைகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.
(1)B.Sc. In Marine Engineering(Shore Based)

(2)B.Sc. In Marine Engineering(Sea Farer)

(3)B.Sc. In Fisheries and Marine Science

(4)B.Sc. In Maritime Transportation Management & Logistics

(5)B.Sc. In Coastal and Marine Resources Management

(6)B.Sc. In Oceanography

(7)B.Tec.in Aquaculture and Seafood Technology(General)

மேலே குறிப்பிட்ட டிகிரி கற்கைகள் இலங்கையில் Ocean University இல் மாத்திரமே கற்பிக்கப்படுகிறது.

*அனைத்து கற்கைகளும் முற்றிலும் #இலவசமானது

*விண்ணப்ப முடிவு திகதி :- 15.06.2020

*அப்பிளிக்கேஷன் போர்ம் மற்றும் கற்கைநெறிகள் தொடர்பான தகவல்களுக்கு கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து Ocean University இன் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளத்தில் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.


*இந்த பதிவினை பார்க்கும் நண்பர்கள் முடிந்தால் 2019 இல் A/L படித்த மாணவ மாணவிகளுக்கு பகிருங்கள். ஏனெனில் இலங்கையில் கடல் மற்றும் நன்னீர் கப்பல் கட்டுமானம் தொடர்பான கற்கைகள் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் மாத்திரமே கற்பிக்கப்படுகிறது.